Ανάλυση των λόγων που έχουν επιπτώσεις στη μετρώντας ακρίβεια της μετρώντας μηχανής καψών

April 30, 2021

τελευταία εταιρεία περί Ανάλυση των λόγων που έχουν επιπτώσεις στη μετρώντας ακρίβεια της μετρώντας μηχανής καψών

1. Ανθρώπινοι παράγοντες:
①Ο χειριστής δεν προθέρμανε τη μηχανή πρίν αρχίζει τη μηχανή σύμφωνα με τις απαιτήσεις των λειτουργούντων κανονισμών,
②Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μηχανής, ο χειριστής δεν ξαναγέμισε το υλικό στο σιλό εγκαίρως, που είχε επιπτώσεις άμεσα στην κατάσταση χωρισμού του υλικού στο ταλαντεμένος πιάτο, και οδήγησε τελικά στις ανακριβείς αριθμήσεις προϊόντων.

2. Παράγοντες της μηχανής:
①Το σχέδιο σιλό δεν λαμβάνει υπόψη ότι η αλλαγή της βαρύτητας έχει επιπτώσεις στη ρευστότητα και την ταξινόμηση των υλικών στο ταλαντεμένος πιάτο. Επειδή το περισσότερο υλικό, όσο υψηλότερο το κέντρο βαρύτητας του υλικού, που θα αυξήσει τη ρευστότητα του υλικού, αναγκάζοντας τα επικαλύπτοντας υλικά για να εισαγάγει το κανάλι ανίχνευσης προτού να μπορέσουν να χωριστούν, με συνέπεια τις ανακριβείς αριθμήσεις. Δεδομένου ότι το υλικό μειώνεται, το χαμήλωμα του κέντρου βαρύτητας του θα μειώσει τη ρευστότητα του υλικού, το οποίο μπορεί να αναγκάσει την ταχύτητα του υπολογισμού των μορίων για να επιβραδύνει.
②Η πτώση μεταξύ του διαφράγματος μνήμης και της ασπίδας είναι πάρα πολύ μεγάλη, και το η υλικό είναι πάρα πολύ μακρύ όταν πτώση, και το υλικό περιστρέφεται στην ασπίδα και δεν μπορεί να περιέλθει στο συσκευάζοντας μπουκάλι εγκαίρως, με συνέπεια τον ανακριβή υπολογισμό.
⑶Επειδή η ασπίδα της μετρώντας μηχανής καψών αποτελείται από το υλικό πλεξιγκλάς, όταν πέφτει ελεύθερα το υλικό από το κανάλι ανίχνευσης, περιστρέφεται και τρίβει με υψηλή ταχύτητα στην ασπίδα για να παραγάγει τη στατική ηλεκτρική ενέργεια. Ένας άλλος λόγος είναι ότι μερικά κινεζικά συστατικά ιατρικής είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε στατική ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τριβής. Λόγω της στατικής ηλεκτρικής ενέργειας, το υλικό προσροφάται στην ασπίδα, έτσι ώστε ο αποτελεσματικός αριθμός να περιέλθει στο μπουκάλι μειώνεται, αναγκάζοντας τον αριθμό μορίων για να είναι ανακριβή.
⑷Το διάφραγμα μνήμης δεν εκδιώκεται σε ισχύ και δεν μπορεί να εμποδίσει εντελώς το υλικό. Όταν το διάφραγμα μνήμης ανοίγουν, υπάρχει ακόμα υλική διάβαση μέσω του διαφράγματος μνήμης, που προκαλεί τον ανακριβή υπολογισμό των μορίων.
⑸Η θέση της φρουράς δεν είναι σωστή, και δεν μπορεί να φράξει εντελώς το στόμα μπουκαλιών, προκαλώντας το υλικό όχι σε όλη την πτώση στο συσκευάζοντας μπουκάλι ομαλά, με συνέπεια τον ανακριβή υπολογισμό.
⑹Όταν η μηχανή εγκαθίσταται και ρυθμίζεται, η οριζόντια ρύθμιση του ταλαντεμένος πιάτου είναι γαρμένη προς τα εμπρός, έτσι ώστε όταν σταματά το ταλαντεμένος πιάτο, το υλικό θα περιέλθει φυσικά στο κανάλι ανίχνευσης και θα προκαλέσει τον ψεύτικο υπολογισμό.

3. Υλικοί παράγοντες:
①Η θέτοντας συχνότητα ταλάντωσης του τριφασικού ταλαντεμένος πιάτου για την παραγωγή των καψών, των ταμπλετών και των χαπιών είναι απολύτως διαφορετική.
②Λόγω της σκόνης μεγάλου ποσού στα υλικά κατά τη διάρκεια της παραγωγής των ταμπλετών και των καψών, η συσσώρευση της σκόνης στο κανάλι ανίχνευσης εμποδίζει τις υπέρυθρες ακτίνες, το οποίο καθιστά το μετρώντας κύκλωμα ανίκανο να εργαστεί κανονικά.

4. Μέσος παράγοντας:
①Η επιρροή των περιβαλλοντικών παραγόντων στον υπολογισμό της ακρίβειας προέρχεται κυρίως από την ποιότητα του συμπιεσμένου αέρα. Ο συμπιεσμένος αέρας με μια μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στην ευαισθησία του ενεργοποιητή κύλινδρος-μόλις η ευαισθησία του κυλίνδρου που η μείωση-ακρίβεια του υπολογισμού δεν μπορεί να εγγυηθεί

5. Θέτοντας παράγοντες παραμέτρου της μετρώντας μηχανής καψών:
①Το μέγεθος της πύλης σιλό έχει μια μεγάλη επιρροή στην κατάσταση χωρισμού του υλικού στο πιάτο ταλάντωσης. Η πύλη είναι πάρα πολύ μεγάλη και οι υλικές ροές έξω πάρα πολύ γρήγορα. Οι υλικές ροές έξω πάρα πολύ γρήγορα. Το υλικό θα επικαλύψει. Όταν το επικαλυμμένο υλικό περνά μέσω του καναλιού ανίχνευσης, ο υπολογισμός θα επηρεαστεί. Η ακρίβεια  είναι πάρα πολύ μικρή και έχει επιπτώσεις στη μετρώντας ταχύτητα.
②Καθορισμός της συχνότητας ταλάντωσης του τριφασικού πίνακα ταλάντωσης. Εάν το υλικό τίθεται πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορεί να χωριστεί αποτελεσματικά, θα έχει επιπτώσεις στην ακρίβεια του υπολογισμού. Εάν είναι πάρα πολύ αργό, έχει επιπτώσεις στην ταχύτητα παραγωγής.
③Καθορισμός του μήκους προϊόντων και των ελάχιστων παραμέτρων. Το μέγεθος εμφάνισης του προϊόντος συσχετίζεται άμεσα με τον ελαφρύ χρόνο και σκίαση του χρόνου του υπέρυθρου καναλιού ανίχνευσης. Ο λαμπρύνοντας χρόνος είναι ο χρόνος μεταξύ των σιταριών. Όσο πιό σύντομος ο χρόνος φωτεινότητας, τόσο ψηλότερ το ψήφισμα, ο σκιάζοντας χρόνος καθορίζεται από την εμφάνιση του προϊόντος, και ο σκιάζοντας χρόνος τίθεται πάρα πολύ μακροχρόνιος, ο οποίος θα οδηγήσει σε λιγότερες αριθμήσεις. Εάν ο σκιάζοντας χρόνος τίθεται πάρα πολύ σύντομος, ο μετρητής θα είναι ασαφής και η απόρριψη έχει επιπτώσεις στη μετρώντας ταχύτητα.
④Η αξία του αναμενόμενου αριθμού είναι ο σύνολο-αναμενόμενος αριθμός είναι να γίνει η μηχανή να συνεχίσει να μετρά τα μόρια για να αυξήσει τη ικανότητα παραγωγής αφότου έχει τελειώσει η μηχανή τους σβόλους όταν αντικαθίσταται το μπουκάλι. Όταν το τελευταίο χάπι ανιχνεύεται, όλο το χάπι θα περιέλθει στη διαδρομή ανίχνευσης. Το αρχείο μνήμης θα τους εμποδίσει. Αφότου φθάνει το κενό μπουκάλι στην ασπίδα, το προ-μετρημένο χάπι θα περιέλθει στο μπουκάλι. . Ο καθορισμός παραμέτρου του προβλεφθε'ντος αριθμού είναι πάρα πολύ μικρός για να ασκήσει επίδραση στη μετρώντας ταχύτητα, και πάρα πολύ μεγάλος ασκεί επίδραση στην ακρίβεια του υπολογισμού.
⑤Καθορισμός του υπολογισμού της ταχύτητας. Εάν η παράμετρος τίθεται πάρα πολύ μικρή, το προϊόν θα χωριστεί αρκετά στο ταλαντεμένος πιάτο, το οποίο είναι ευεργετικό να βελτιώσει την ακρίβεια του υπολογισμού. Αλλά δεν είναι συμβάλλον στην αύξηση της ταχύτητας παραγωγής. Εάν η ρύθμιση είναι πάρα πολύ μεγάλη, το προϊόν δεν θα χωρίσει καλά στο ταλαντεμένος πιάτο, το οποίο ασκεί σοβαρή επίδραση στην ακρίβεια του υπολογισμού.
⑥Καθορισμός της ταχύτητας χωρισμού. Η ταχύτητα χωρισμού αναφέρεται στην ταχύτητα χωρισμού μεταξύ του τελευταίου προϊόντος στο προηγούμενο μπουκάλι και του πρώτου προϊόντος στο επόμενο μπουκάλι. Η ταχύτητα χωρισμού είναι επίσης το γρήγορος-διάφραγμα μνήμης δεν θα είναι σε θέση να χωρίσει το προϊόν μεταξύ του προηγούμενου μπουκαλιού και της επόμενης μπουκάλι-πρόκλησης ένας περισσότερο ή ενός λιγότερου μορίου που η φαινόμενο-ταχύτητα χωρισμού είναι πάρα πολύ αργή και έχει επιπτώσεις στην ταχύτητα παραγωγής

6. Παράγοντες μείωσης της ευαισθησίας κυλίνδρων:
Σαν εκτελεστικό στοιχείο της μετρώντας μηχανής καψών, ο χρόνος αντίδρασης έχει επιπτώσεις άμεσα στην ακρίβεια του υπολογισμού. Οι κύριοι λόγοι για τη μείωση στην ευαισθησία κυλίνδρων είναι: η περιεκτικότητα σε υγρασία στις συμπιεσμένες λίπος-ακαθαρσίες αέρας-μη-κυλίνδρων εισάγει τον κύλινδρο.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Ms. Yang
Τηλ.: : 86-13868010310
Φαξ : 86-571-88615836
Χαρακτήρες Λοιπά(20/3000)